Igal aastal toetab Euroopa Komisjon Loov Euroopa programmi kaudu kirjandusliku tõlke projekte.

Toetuse põhieesmärgiks on toetada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, tugevdada riikidevahelist kirjanduse ringlust ja pakkuda lugejatele paremat juurdepääsu kvaliteetsele kirjandusele teistest keeltest.

Julgustatakse kirjanduse tõlkimist vähem kasutatavatest keeltest ning eelistatud on vähem esindatud žanrid.