Põlvepikuraamatu konkurss

polvepiku

Loomekonkursi „Põlvepikuraamat” reglement

Konkursi eesmärk on rikastada lastele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste lasteraamatutega. Võistlust korraldavad igal teisel aastal Kultuuriministeerium, Eesti Lastekirjanduse Keskus ning kirjastus Päike ja Pilv.

1. Konkursile oodatakse väikelastele ja koolieelikutele (kuni 7-aastastele lastele) mõeldud eakohaseid käsikirju, milles on võrdselt olulised nii tekst kui ka illustratsioon.

2. Käsikirjad tuleb esitada paberil ühes eksemplaris. Käsikirja pikkus ei tohi ületada 1000 sõna. Tekstile lisaks tuleb esitada vähemalt viis originaalsuuruses illustratsiooni näidet. Konkursil ei arvestata illustratsioonina laste joonistusi. Käsikirjad peavad olema eesti keeles ja varem avaldamata.

3. Ühe autori poolt konkursile esitatavate käsikirjade arv ei ole piiratud.

4. Konkurss on anonüümne. Palume tööd esitada märgusõna all ning lisada võistlustööle suletud ümbrikus autori nimi ja kontaktandmed.

5. Käsikirjad palume tuua või saata posti teel kuni 16. septembrini 2017 Eesti Lastekirjanduse Keskusesse aadressil Pikk 73, Tallinn 10133. Posti teel saates ei tohi postitempli kuupäev olla hilisem kui 16.09.2017. Ümbrikule märkida konkurss Põlvepikuraamat ja märgusõna.

6. Konkursile esitatud töid hindab žürii, mis koosneb Eesti Lastekirjandus Keskuse, Kultuuriministeeriumi ning kirjastuse Päike ja Pilv esindajatest ning kahest sõltumatust lastekirjanduse eksperdist. Žürii liikmed valivad enda seast esimehe ning lepivad kokku töö korralduses. Žürii hindab käsikirjade puhul nende terviklikkust, eakohasust ning professionaalset teostust. Žürii ei ole kohustatud andma tagasisidet auhindamata jäänud töödele.

7. Konkursi auhinnad on rahalised. Auhinnaliste kohtade arvu, jaotuse ning auhinnafondi jagunemise otsustab žürii.

8. Konkursi võidutööd annab välja kirjastus Päike ja Pilv. Selleks sõlmib kirjastus autoritega eraldi kokkuleppe.

9. Võitjad kuulutatakse välja 7. novembril 2017 Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval auhinnapeol.

10. Konkursile esitatud käsikirjad tagastatakse soovi korral Eesti Lastekirjanduse Keskuse infoletist kuni 1. veebruarini 2018. Posti teel käsikirju ei tagastata.

Info:
Triin Soone, Eesti Lastekirjanduse Keskus, tel 617 7230, triin.soone@elk.ee
Katrin Reinmaa, Päike ja Pilv, tel 513 1005, paikejapilv@paikejapilv.ee

.

2015 / 2013 / 2011 / 2008 / 2006